CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ QUÂN - TB TUYỂN DỤNG

14:01:00  11/01/2019

Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Lê Quân là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công Xây dựng. Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tham gia tại các công trình tại Hà Nội và các địa bàn trên toàn quốc, các vị trí tuyển dụng như sau:

Đối tác