Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4 tháng 7 năm 2017 của Thành ủy Hà Nội

16:39:00  27/09/2017

Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Đối tác