Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

31/12/2020

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (18-24-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25-31-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (01-07-02-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (08-14-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (15-21-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22-28-02-21).xlsx THỜI...

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thẻ từ - Bộ dụng cụ giảng dạy trực quan, sinh động

11/11/2020

Bài báo THẺ TỪ - BỘ DỤNG CỤ GIẢNG DẠY TRỰC QUAN, SINH ĐỘNG   Vũ Linh Huyền Trang Khoa Quản lý xây dựng và đô thị Trường Cao đẳng Xây dựng số 1-CTC1 I. Đặt vấn đề Hiện nay, trong các trường cao đẳng, đại học nói chung, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực,...

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo về việc thanh lý tài sản

19/10/2020
Thông báo về việc thanh lý tài sản TB 345.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

KẾ HOẠCH KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

10/09/2020

KẾ HOẠCH HỌC KY I NĂM HỌC 2020 - 2021.xls  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

31/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

14/01/2020

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

Xem chi tiếtXem chi tiết