THỜI KHÓA BIỂU HỆ SONG BẰNG (LỚP 69X1, 40KTX1, 70X1,2, 41KT1, 49N1)

15:49:00  23/08/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 TỪ 27 THÁNG 8 ĐẾN 2 THÁNG 9 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 TỪ 03 THÁNG 9 ĐẾN 9 THÁNG 9 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 TỪ 10 THÁNG 9 ĐẾN 16 THÁNG 9 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 TỪ 17 THÁNG 9 ĐẾN 23 THÁNG 9 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 TỪ 24 THÁNG 9 ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 TỪ 01 THÁNG 10 ĐẾN 07 THÁNG 10 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 TỪ 08 THÁNG 10 ĐẾN 14 THÁNG 10 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 TỪ 15 THÁNG 10 ĐẾN 21 THÁNG 10 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 TỪ 22 THÁNG 10 ĐẾN 28 THÁNG 10 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 TỪ 29 THÁNG 10 ĐẾN 04 THÁNG 11 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 TỪ 05 THÁNG 11 ĐẾN 11 THÁNG 11 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 TỪ 12 THÁNG 11 ĐẾN 18 THÁNG 11 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 TỪ 19 THÁNG 11 ĐẾN 25 THÁNG 11 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 TỪ 26 THÁNG 11 ĐẾN 02 THÁNG 12 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 TỪ 03 THÁNG 12 ĐẾN 09 THÁNG 12 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 TỪ 10 THÁNG 12 ĐẾN 16 THÁNG 12 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 TỪ 17 THÁNG 12 ĐẾN 23 THÁNG 12 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 TỪ 24 THÁNG 12 ĐẾN 30 THÁNG 12 NĂM 2018.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 TỪ 31 THÁNG 12 ĐẾN 06 THÁNG 1 NĂM 2019.xlsx

 

Thư viện hình ảnh
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018
  • qc3
  • TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN HỆ CHÍNH QUY
  • qc4
  • qc1
Đối tác