THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

13:53:00  30/12/2019

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (13-19-1-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (20-26-1-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (27-1-02-2-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (03-09-2-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (10-16-2-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (17-23-2-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (24-2-01-3-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (02-08-3-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (09-15-3-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (16-22-3-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (23-29-3-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (30-3-5-4-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (06-12-4-20) (NGHỈ DỊCH).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 36 (13-19-4-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 37 (20-26-4-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 38 (27-4-03-5-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 39 (4-10-5-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 40 (11-17-5-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 41 (18-24-5-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TUẦN 42 (25-31-5-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (01-07-6-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (08-14-6-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (15-21-6-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (22-28-6-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (29-6-05-7-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (06-12-7-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (13-19-7-20)(1).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (20-26-7-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (27-7-02-8-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (03-03-8-20).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 53 (10-16-8-20).xlsx

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018
  • qc3
  • TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN HỆ CHÍNH QUY
  • qc4
  • qc1
Đối tác