Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

03/06/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/04.05.2022 T3 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 73X1 TN L1.xls Điểm thi lần 2

Xem chi tiếtXem chi tiết