Tuyển sinh
Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT12LT

26/01/2022

Xem chi tiết: Tải về

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CX17LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CX17LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (CX16LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (CX16LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết