Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Chiều ngày 20/6/2022 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường với nội dung “BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN” Trình độ Cao đẳng ngành Kế toán do Thạc sỹ Dương Kim Tuyến làm chủ biên cùng với các thầy cô ủy viên tham gia và  “BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN THUẾ” do Thạc Sỹ Chu Khánh Tường cùng với các thầy cô ủy viên tham gia.

Hội đồng nghiệm thu có: Thạc sỹ Nguyễn Thạc Nghĩa – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng; Thạc sỹ Trịnh Thị Lan Phương - Ủy viên thư ký; Thạc sỹ Nguyễn Thị Tính - Ủy viên phản biện và các thầy cô giáo là Trưởng phó các đơn vị khoa chuyên môn, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy làm Ủy viên của Hội đồng nghiệm thu.

       Thạc sỹ Dương Kim Tuyến đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

       Thạc sỹ Chu Khánh Tường đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Toàn cảnh buổi hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của nhiệm vụ, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện nhiệm vụ khoa học. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, nhóm biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng phục vụ cho công tác giảng dạy hệ Cao đẳng Kế toán góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

     Hội đồng kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.