Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 24,25/01 và 01/3/2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hết sức biến phức tạp ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng, trong các ngày 24, 25/01 và ngày 01/3/2022, Khoa Xây dựng đã tổ chức các buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho Khóa CX20 – Vị trí việc làm 1, 2 (VTVL1,2) bằng hình thức trực tuyến (Online). Tham gia buổi bảo vệ có các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của Khoa và đặc biệt có sự tham gia của 80 sinh viên  VTVL1 và 29 sinh viên VTVL2. Đây là Khóa đầu tiên của Khoa Xây dựng được học và bảo vệ trong đúng thời gian 2,5 năm với chương trường được thiết kế với 02 nhóm VTVL (Vị trí việc làm 1- Cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công và Vị trí việc làm 2- Cán bộ tham gia thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, lập bản vẽ hoàn công và tính toán khối lượng hoàn thành).

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ ĐATN