Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

Lễ Khai mạc tuần Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh hệ Song bằng niên khóa 2020-2023 năm học 2021-2022

Sáng ngày 30/05/2022 trường Cao dẳng Xây dựng số 1 tổ chức Lễ Khai mạc tuần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh hệ Song bằng niên khóa 2020-2023 năm học 2021-2022.

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc.

Hình ảnh học sinh chú ý lắng nghe thầy giáo trong buổi Lễ Khai mạc                                 

                

Cùng với các môn học và hoạt động Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần hình thành ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể, thông qua nội dung môn học hình thành năng lực nhận thức các vấn đề về quốc phòng, an ninh và vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

                

 

Hình ảnh các trò chơi vận động tăng thêm sự đoàn kết cho các em học sinh

Chương trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là nội dung quan trọng, đồng thời là phương thức thiết thực, hiệu quả để phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Nội dung này chú trọng việc vận dụng kiến thức quốc phòng, an ninh và kĩ năng vận dụng vào thực tiễn nhằm góp phần phát triển các năng lực đặc thù môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hình ảnh kỷ niệm của thầy trò trong buổi lễ khai mạc tuần Giáo dục QP&AN

Lễ Khai mạc tuần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh hệ Song niên khóa 2020-2023 năm học 2021-2022 diễn ra thành công tốt đẹp với không khí hân hoan vui mừng của thầy trò và Nhà trường.