Tuyển sinh
Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh 2017 với hệ cao đẳng chính quy

13/01/2020

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh 2017 với hệ cao đẳng chính quy

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng đối với hệ cao đẳng chính quy

13/01/2020

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng đối với hệ cao đẳng chính quy

Xem chi tiếtXem chi tiết