Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

Tin tức

Hội thi giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Bộ xây dựng

11/08/2017

Hội thi giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Bộ xây dựng  Hội thi giáo viên giảng viên.docx

Xem chi tiếtXem chi tiết

Khoa xây dựng tham gia lớp học Cốt thép - hàn, Cốt pha - giàn giáo đầu tiên do nhà trường tổ chức

11/08/2017
Khoa xây dựng tham gia lớp học Cốt thép - hàn, Cốt pha - giàn giáo đầu tiên do nhà trường tổ chức.docx
Xem chi tiếtXem chi tiết

Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.

11/08/2017
Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả. Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.docx
Xem chi tiếtXem chi tiết