Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

11:29:00  19/09/2017

        Ngày 16/9/2017, được sự nhất trí của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường, Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã tổng kết, đánh giá và kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, Quyết định phương hướng, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tham gia góp ý kiến dự thảo các văn kiện, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ trình Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và nội dung sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành công đoàn cho nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

        Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và toàn thể đoàn viên công đoàn trong trường.

       Trường còn vinh dự đón nhận sự có mặt của đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và đồng chí Ngô Tiến Thắng - Phó trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Công đoàn viên đại diện các phòng, ban, khoa, trung tâm trong trường

 tham dự Đại hội đầy đủ và nghiêm túc

 

        Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

        Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 khóa XXVIII, đồng chí Nguyễn Đình Vũ đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XXVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Đình Vũ - Chủ tịch BCH Công đoàn trường khóa XXVIII

đọc báo cáo tổng kết Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015

và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Đồng chí Đỗ Xuân Ký - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2012 - 2017

đọc báo cáo hoạt động kiểm tra Công đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

        Mặc dù còn một số hạn chế và tồn tại, nhưng Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, giảng viên và nhân viên; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo quyền lợi của các nữ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. 

        Một số đoàn viên công đoàn tại Đại hội đã đóng góp tham luận, đưa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn trường trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Nguyễn Thanh Hưng - Giám đốc Trung tâm GDTX thay mặt Công đoàn

Phòng Đào Tạo - Trung tâm GDTX trình bày tham luận “Mở rộng và liên kết đào tạo ngoài trường”

 

Đ/c Nguyễn Bích Ngọc - Đoàn viên công đoàn Khoa Xây dựng trình bày tham luận

 “Vận động đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”

 

Đ/c Tô Thị Tuyết Hạnh - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

trình bày tham luận “Nâng cao vai trò đại diện cho người lao động”

 

        Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công đoàn Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường

phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

        Đại diện công đoàn cấp trên, đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cũng có bài phát biểu tại hội nghị. Nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Trường phát triển lên tầm cao mới. 

 

Đ/c Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 phát biểu tại Đại hội

 

        Với sự nhất trí cao của các đoàn viên công đoàn tại Đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội đã tiến hành bầu cử công bằng và minh bạch. Kết phúc phiên bầu cử, có 15 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn trường khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Đ/c Lê Văn Hiếu - Tổ trưởng Tổ Bầu cử

thông qua thể lệ bầu cử

 

 

Công tác bầu cử đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạch

 

 

Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1,

 khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Đình Vũ thay mặt BCH Công đoàn khóa XXIX

 tặng hoa các đ/c Ủy viên BCH CĐ khóa XXVIII không tham gia khóa XXIX

 

        Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

 

Đ/c Vũ Thị Nết thay mặt đoàn Thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội

 

        Đại hội công đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Công đoàn Khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 hứa sẽ phát huy tình thần trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo các đoàn viên triển khai các hoạt động Công đoàn Nhà trường, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xứng đáng với sự tín nhiệm của toàn thể đoàn viên công đoàn trong Nhà trường.

 

Đối tác