Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019: Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

16:19:00  06/11/2018

          Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, chiều ngày 02/11/2018, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019.

 

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban nữ công trường, trưởng, phó các đơn vị và đại biểu đại diện cán bộ, viên chức của các đơn vị. 

 

        Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, hội nghị thực sự là diễn đàn dân chủ để cán bộ, viên chức toàn trường đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; góp ý kiến cho báo cáo và thảo luận các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2018 - 2019, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

 

 

Đoàn chủ tịch làm việc tại Hội nghị

 

       Hội nghị đã nghe thầy Nguyễn Thạc Nghĩa - Phó hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động viên chức năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các mặt hoạt động, công tác chính của Trường.

 

 

Thầy Nguyễn Thạc Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động viên chức

năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

 

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo về công tác thanh tra Nhân dân năm học 2017 - 2018 do thầy Nguyễn Thanh Hưng, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân trình bày.

 

 

Thầy Nguyễn Thanh Hưng trình bày

Báo cáo công tác Thanh tra Nhân dân năm học 2017 - 2018

 

        Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tập thể cán bộ, viên chức phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

 

        Cũng tại hội nghị, rất nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị được trình bày: công tác Tư vấn tuyển sinh & Giới thiệu việc làm; công tác đào tạo và công tác chuyên môn của Khoa Kế toán - Tài chính.

 

 

Cô Dương Thị Kim Tuyến - Trưởng khoa Kế toán - Tài chính

 trình bày tham luận tại hội nghị

 

 

Thầy Dương Văn Thái - Phó trưởng Ban TVTS vầ GTVL

 trình bày tham luận tại hội nghị

 

        Hội nghị đã thảo luận và thống nhất chương trình công tác năm học 2018 - 2019 với 10 nhiệm vụ trọng tâm.


 

Thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

phát biểu tại Hội nghị


        Phát biểu tại hội nghị, thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những ý kiến trao đổi, tham luận của các cán bộ, viên chức đối với các mặt hoạt động của Nhà trường; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng Nhà trường cần triển khai thực hiện trong năm học 2018-2019, cụ thể: Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng; Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp; Tăng cường đưa giáo viên và học sinh - sinh viên đi học tập, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; Tăng cường phối hợp đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp; Mở rộng các loại hình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn; Quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả đúng quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước phát triển nguồn thu, phấn đấu ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tuyển sinh mọi lúc, mọi nơi; Tăng cường công tác giới thiệu việc làm; Tổ chức các buổi trao đổi thông tin, tọa đàm thường xuyên giữa Ban Giám hiệu, khoa chuyên môn và học sinh sinh viên...

 

        Hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị, phương hướng, nhiệm vụ và phong trào thi đua trong năm học 2018 - 2019 với sự nhất trí ý kiến 100% của các đại biểu tham dự.

 

 

Cô Nguyễn Thị Lịch - Thay mặt đoàn Thư ký

Thông qua Nghị quyết tại Hội nghị

 

       Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 năm học 2018 - 2019 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

Đối tác