Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

11:41:00  15/01/2018

        Sáng ngày 13/01/2018, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII dành cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt.

 

       Tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; cùng 140 đảng viên và cán bộ chủ chốt đang công tác tại Trường.

 

        Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 

 

Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương 

trình bày các nội dung tại Hội nghị

 

        Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành nêu trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu tại Hội nghị

 

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

 

Đối tác