Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị trung ương khóa XII của Đảng và học tập chuyên đề năm 2019

16:24:00  14/06/2019

        Ngày 07/6/2019, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị trung ương khóa XII của Đảng, học tập chuyên đề năm 2019.

 

        Về phía Nhà trường có: thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị; cùng toàn thể các thầy, cô trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị và hơn 100 cán bộ, viên chức, đảng viên, đại diện người lao động trong toàn trường.

 

        Thay mặt Ban giám hiệu, cô Đào Thị Thanh Yên – Phó hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực công tác: Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm; đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; duy trì, phát triển và thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tổ chức cán bộ, hoàn thành đề án vị trí việc làm; tăng cường công tác Thanh tra, pháp chế và công tác Đảng - Đoàn thể…

 

 

Cô Đào Thị Thanh Yên - Phó hiệu trưởng

trình bày báo cáo tại hội nghị

 

        Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến tham luận của Khoa Xây dựng về việc đưa sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp và tham luận của Ban tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm về công tác tư vấn tuyển sinh. Các tham luận đều nhất trí với nội dung báo cáo. Đồng thời đóng góp, bổ sung, làm sâu sắc thêm nội dung vào báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ gắn với mỗi vị trí, vai trò khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung của Nhà trường: Chất lượng công tác đào tạo ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

 

Cô Trần Thị Hằng – Trưởng ban TVTS và GTVL

trình bày tham luận tại hội nghị

 

 

Thầy Nguyễn Gia Ngọc – Trưởng khoa Xây dựng

trình bày tham luận tại hội nghị

 

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, thầy Nguyễn Ngọc Thức đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thức – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng

phát biểu tại hội nghị

 

        Thầy nhấn mạnh Nhà trường cần quan tâm, đoàn kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Nhà trường; Tiếp tục xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên; Đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, tăng cường triển khai công tác đào tạo gắn với thực tế (2+1) đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với phục vụ đào tạo; Tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm ...

 

       Thầy tin tưởng Nhà trường sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong năm 2019 và những năm tới. Thầy cũng mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục đồng lòng cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019./.

 

       Cùng ngày, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị trung ương khóa XII của Đảng và học tập chuyên đề năm 2019 dành cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt.

 

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nội dung học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

quán triệt tại Hội nghị.

 

       Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nội dung chuyên đề năm 2019, qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

 

 

 

Đối tác