Hội nghị tổng kết công tác Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TVTS và GTVL năm 2019

11:12:00  08/03/2019

        Sáng ngày 07/3/2019, tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TVTS và GTVL năm 2019.

 

        Tham dự Hội nghị có có sự hiện diện của thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng toàn thể các thầy, cô trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, viên chức, giáo viên và cố vấn học tập; về phía khách mời có thầy Nguyễn Minh Lâm - Trưởng ban liên lạc cựu Học sinh sinh viên trường.

 

 

 

        Mở đầu Hội nghị, cô Trần Thị Hằng - Trưởng ban TVTS và GTVL trình bày báo cáo tổng kết công tác TVTS và GTVL năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TVTS và GTVL năm 2019, báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2018, chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh trong năm 2019.

 

 

Cô Trần Thị Hằng - Trưởng ban TVTS và GTVL

đọc báo cáo tổng kết công tác TVTS và GTVL tại Hội nghị

 

       Tại Hội nghị, rất nhiều ý kiến được thầy, cô đưa ra trao đổi, thảo luận, góp ý về những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác tuyển sinh, đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, học sinh sinh viên trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban TVTS và GTVL nhằm đưa ra kế hoạch, nội dung, tư liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm 2019 đạt hiệu quả.

 

 

Thầy Nguyễn Minh Lâm - Trưởng ban liên lạc cựu HSSV

phát biểu tại Hội nghị

 

        Phát biểu tại Hội nghị, thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sự chia sẻ, góp ý của các thầy, cô, đặc biệt là đội ngũ cán bộ TVTS rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm.

 

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng

phát biểu tại Hội nghị

 

       Trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2019 cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, thành lập mạng lưới chuyên gia, tuyên truyền sâu rộng trong toàn trường từ cán bộ, giáo viên đến HSSV, thành lập các nhóm tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp…

 

Đối tác