Không khí nhập học trung cấp hệ song bằng năm học 2019 - 2020

10:13:00  13/08/2019

        Ngày 10/8/2019 trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức nhập học cho hơn 100 học sinh trung cấp hệ song bằng.

 

        Từ đây, các em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, môi trường học tập mới.

 

 

        Mỗi bạn tân học sinh và phụ huynh được tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin như: Quy trình nhập học, kế hoạch học tập, tư vấn ngành, nghề cho học sinh, công tác quản lý bán trú, công tác phối hợp giữa Nhà trường và phụ huynh trong việc quản lý học sinh và các hoạt động ngoại khóa của Đoàn thanh niên.

 

        Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Ban tư vấn tuyển sinh, cán bộ phòng Đào tạo - Công tác Học sinh sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý lớp và sinh viên tình nguyện, các bạn đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập học.

 

Đối tác