LỊCH ÔN VÀ THI LỚP LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH - ĐHXD NĂM 2016 (K56)

10:35:00  15/07/2016

 

TRƯỜNG CĐXD SỐ 1- CTC1

BAN TVTS VÀ GTVL

 

 

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN VÀ THI LỚP LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH - ĐHXD NĂM 2016 (K56)

 

Thời gian: Từ 18h00 đến 21h00 bắt đầu từ ngày 18/7/2016

Địa điểm: Phòng C2.5 - Nhà C - Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Môn thi: Toán - Vật Lý - Hóa Học

Lịch thi dự kiến: Ngày 19, 20, 21 tháng 8 năm 2016

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Ban TVTS & GTVL - Điện thoại: 04 62652636 - 0917848717 (Thầy Phi)

Đối tác