LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGẮN HẠN.

08:47:00  08/04/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

 

1. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh theo nguyện vọng hệ Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề năm 2016

 

2. Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học - Đại học Xây dựng năm 2016  

 

3. Liên thông từ Trung cấp Chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy

 

4. Liên thông từ Trung cấp Nghề lên Cao đẳng Chính quy

 

* Thời gian tuyển sinh (mục 3 &4): tháng 8 năm 2016

* Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp từ năm 2016 trở về trước

* Môn thi tuyển: 03 môn (môn Cơ bản, môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành)

* Thời gian học: Ngay sau khi có kết quả thi tuyển

 

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Ban Tư vấn tuyển sinh & giới thiệu việc làm - Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Điện thoại: 04.62652636 - 0915586494 (Cô Hằng) - 0917848717 (Thầy Phi)

 

 

Đối tác