TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN HỆ CHÍNH QUY

10:30:00  06/03/2017

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

* Liên kết với trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải mở lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy.

- Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kế toán.

- Thời gian đào tạo: 2 năm (04 kỳ).

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến đợt 1 tháng 4/2017, đợt 2 tháng 11/2017;

- Môn thi tuyển: 3 môn (Toán, Kỹ thuật thi công và Cơ đất);

- Thời gian học: Ngoài giờ hành chính;

- Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Ban TVTS & GTVL - Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Điện thoại: 04.62652632 - 0915586494 (Cô Hằng) - 0917848717 (Thầy Phi)

Đối tác