Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kế toán - Tài chính

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho công tác giáo dục và đào tạo, Khoa Kế toán- Tài chính luôn chú trọng tới hoạt động nghiên cứu khoa học, đây chính là hoạt động góp phần nâng cao trình độ của giáo viên và chất lượng trong công tác đào tạo.

    Các hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu phát triển, hoàn thiện chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập của các ngành do khoa quản lý với mục tiêu chương trình đào tạo phải gắn với thực tế, giảm bớt lý thuyết mang tính hàn lâm, tăng cường kỹ năng thực hành và các kỹ năng mềm, giúp học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một ngành nghề, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

    Trong những năm qua, Khoa đã tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao:

    - Biên soạn và chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng Kế toán xây dựng và Kế toán tổng hợp; Cao đẳng quản trị kinh doanh xây dựng, quản trị kinh doanh tổng hợp; Cao đẳng Tài chính, Ngân hàng thương mại;

    - Biên soạn và chỉnh sửa chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán xây dựng và Kế toán tổng hợp;

    - Biên soạn nhiều cuốn Giáo trình: Kế toán Tài chính doanh nghiệp 1, 2; Nguyên lý kế toán; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán; Phân tích hoạt động kinh tế; Thống kê doanh nghiệp...

    - Biên soạn Bài tập các học phần, tài liệu tham khảo khác.

    - Biên soạn và hoàn thiện Đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo.

    Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo phải gắn với thực tiến Khoa sẽ đẩy mạnh công tác viết giáo trình, tài liệu tham khảo, bài báo khoa học, xây dựng phòng thực hành cho sinh viên, đội ngũ giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng trong lĩnh vực đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng.   

Thông báo

Khoa kế toán tài chính

Trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1 - CTC1

Địa chỉ: Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại: (04)62652629 Fax: (04)35530553

Email: ctc1@ctc1.edu.vn

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 (ctc1.edu.vn) khi trích dẫn lại từ địa chỉ