Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

gioi-thieu-1

1. Giới Thiệu: 

     Khoa Lý luân Chính trị đồng hành cùng với chặng đường xây dựng, phát triển trưởng thành suốt 55 năm của trường Cao đẳng xây dựng số 1 và hướng tới nâng cấp lên Đại học cộng nghệ xây dựng, ngôi trường duy nhất của Bộ xây dựng được phong tặng danh hiệu “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”.

gioi-thieu-2

Trong xu thế chung của sự hội nhập với thế giới, yêu cầu của sự đổi mới trên mọi lĩnh vực của đất nước đã và đang đặt ra một thách thức lớn, trong đó có việc đổi mới nền giáo dục, gắn với việc đổi mới dạy và học các môn Lý luận Chính trị và pháp luật trong hệ thống giáo giục nước ta hiện nay. Vì vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học trong toàn bộ hệ thống giáo dục nói chung và các môn lý luận Chính trị, pháp luật nói riêng. Việc học tập các môn Lý luận Chính trị, pháp luật đối với học sinh - sinh viên ở các trường trong hệ thống giáo dục là rất cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định:“Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết về trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác của Đảng giao phó cho mình”. Chính vì lẽ đó, khi học sinh, sinh viên khi được trang bị một lý luận cách mạng đúng đắn sẽ định hướng được rõ ràng những nhiệm vụ trước mắt và những nhiệm vụ lâu dài, từ đó có động lực mạnh mẽ trên suốt chặng đường của mình, góp phần vào xây dựng hạnh phúc bản thân, gia đình và xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó trong những năm qua Đảng bộ, Ban giám hiệu của trường Cao đẳng xây dựng số 1 luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo thường xuyên công tác giảng dạy, học tập các môn Lý luận Chính trị và Pháp luật trong nhà trường ở tất cả các ngành học từ công nhân, trung cấp, cao đẳng và liên thông các hệ.

gioi-thieu-3

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và sự ủng hộ của Bộ xây dựng ngày 06/6/2012, Bộ xây dựng đã có công văn số 916/ BXD-TCCB về việc đồng ý thành lập “Khoa Lý luận Chính trị”, tới ngày 15/6/2012 nhà trường đã ra quyết định thành lập Khoa Lý luận Chính trị trực thuộc trường Cao đẳng Xây dựng và ngày 28 tháng 6 năm 2012 tổ chức lễ công bố thành lạp khoa Khoa. Khoa lý luận Chính trị được thành lập trên cơ sở bộ môn Lý luận Chính trị trực thuộc Ban giám hiệu và đến ngày 25 tháng 3 nam 2012 bộ môn Pháp luật được chuyền từ Khoa Kinh tế về khoa Lý luận chính trị. Hiện nay Khoa Lý luận Chính trị có ba bộ môn: Bộ môn Những nguyên Lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác lênin, bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ môn Pháp luật. Khoa có một đội ngũ các nhà giáo có trình độ chuyện môn giỏi, yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, có tuổi đời trẻ, ham học hỏi và có phương pháp sư phạm tốt đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong xu thế mở cửa hội nhập hiện nay.

2. Những kết quả hoạt động của khoa:

Trong những năm qua Khoa lý luận Chính trị đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển chung của nhà trường, trên các mặt, lĩnh vực như:

Thứ nhất: Công tác Chính trị tư tưởng    

Khoa đã phối hợp với phòng công tác Chính trị học sinh - sinh viên, Đoàn thanh niên trong việc giáo dục Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; đạo đức, lối sống cho học sinh - sinh viên góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường. Hàng năm giáo viên được Nhà trường cử đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, học tập nghiên cứu các Nghị quyết mới, chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật Nhà nước. Phối hợp với Đoàn trường, Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi các môn khoa học Mác-Lênin, thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ, thi học sinh giỏi các môn lý luận Chính trị, pháp luật. Giáo viên của khoa tham gia công tác chủ nhiệm lớp để năm bắt kịp thời về tình hình học tập, tâm lý, nguyên vọng của học sinh – sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm như một cầu nối quan trọng với các khoa, phòng ban, lãnh đạo nhà trường, gia đình để giáo dục học sinh sinh viên lĩnh hội những tri thức và kinh nghiệm chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường, đồng thời phát hiện và nghăn chặn kịp thời một số các tệ nạn xã hôi đang xâm nhập vào trường học.

Thứ 2: Công tác giảng dạy và công tác chuyên môn

- Được sự phân công của Nhà trường, khoa với đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao và đạo đức nhà giáo tốt, đã đảm nhân một khối lượng giảng dạy lớn trong nhà trường. Hiện tại, khoa đang giảng dạy các môn sau: môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lênin, môn tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, môn Chính trị, môn Kỹ năng giao tiếp, môn pháp luật đại cương, các môn pháp luật chuyên ngành cho các gần 7 nghìn học sinh sinh viên các hệ trong nhà trường, môn Kỹ năng giao tiếp

 - Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thầy cô giáo còn tham gia các công việc khác như chấm trả bài thi hết môn, ôn thi tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp các môn lý luận Chính trị cho học sinh sinh viên, tổ chức học lại kịp thời cho học sinh, sinh viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận Chính, pháp luật, các thầy cô giáo cần phải đầu tư học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hàng năm có nhiều giảng viên, giáo viên được cử đi học tập chuyên môn, tập huấn, học ngoại ngữ ở trong và ngoài nước. Hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với giảng viên, trong những năm học vừa quan hoạt động này đã được triển khai đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể đã có sự điều chỉnh các đánh giá kết quả học tập một số môn của học sinh từ thi tư luận sang hình thức thi trắc nghiệm khách quan và điều chỉnh đề cương chương trình tăng cao tính chủ động của người học, dành thời gian tự nghiên cứu ở nhà cho sinh viên dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của giảng viên.

Thứ 3: Công tác nghiên cứu Khoa học

- Khoa nhận thức rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học là yêu cầu cần thiết, bắt buộc đối với giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Dó đó, trong những năm qua hoạt động này đã được quan tâm đặc biệt. Kết quả là khoa đã tham gia vào việc biên soạn các bài giảng thống nhất từ các bộ môn, xây dựng đề cương chương trình các môn học do khoa phụ trách và tiến hành xây dựng được một hệ thống các ngân hàng thi trắc nghiệm khách quan (Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, môn tư tưởng Hồ Chí Minh, môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt năm và môn pháp luật đại cương), hiện đang xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Chính trị hệ trung cấp.

- Các đề tài nghiên cứu trong khoa thời gian tới phải gắn với những định hướng xác định, gắn với thực tiễn của hoạt động của Nhà trường, của ngành, của đất nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học trang thời gian qua mặc dù đã có nhiều có gắng nhưng vãn còn yếu, gặp nhiều khó khăn, trong thời gian tới sẽ được quan tâm nhiều hơn.

Thức 4: Hoạt động của Công đoàn

- Hoạt động Công đoàn của khoa được thực hiện tốt, tổ công đoàn khoa gồm 14 thầy cô giáo, một đồng chí tổ trưởng công đoàn. Công đoàn khoa thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của thầy cô giáo trong khoa. Công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời lúc ốm đau, chia sẻ những chuyện vui buồn, tổ chức sinh nhật, tham quan, nghỉ điều dưỡng hàng năm trong và ngoài nước do nhà trường tổ chức. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ cho các công đoàn viên trong khoa. Cùng với công đoàn trường, công đoàn khoa tham gia phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa ở Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang...

Thứ 5: Công tác phát triển Đảng

Được sự quan tâm của Đảng ủy Chi bộ Khoa đã được thành lập từ tháng 2 năm 2012. Hiện nay chi bộ khoa có 8 đảng viên. Chi bộ khoa xác định, công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn, học tập nâng cao trình độ và công tác tuyên truyên trong học sinh sinh viên và giáo viên là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó công tác phát triển đảng trong khoa là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu 100% giảng viên đều đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả Chi bộ luôn được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh. Có nhiều cá nhân được nhận danh hiệu đảng viên hàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ 6: Các danh hiệu đạt được

            Tập thể khoa nhiều năm liên được nhận danh hiệu là tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Bộ trưởng xây dựng và Bằng khen của Thủ tướng. Về cá nhân có nhiều thầy cô được tặng các danh hiệu cao quý, giáo viên dạy giỏi cấp trường, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua ngành xây dựng, bằng khen của Bộ trưởng xây dựng và Bằng khen của thủ tướng Chính phủ.

3. Định hướng phát triển:

            Khoa Lý luận Chính trị đồng hành phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường. Khoa phấn đấu xây đựng đội ngũ các nhà giáo ngày càng có trình độ chuyên môn cao và giỏi về nghiệp vụ sư phạm. Phấn đấu xây dựng được đội ngũ các nhà giáo có được những phẩm chất đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới và có trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng được với xu thế hội nhấp của đất nước hiện nay.

4. Danh hiệu đạt được:

a. Cá nhân:

- Nhiều cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp ngành, bằng khen của bộ và nhiều bằng khen của ngành.

b. Tập thể: Nhiều năm liền đạt các danh hiệu:

- Đạt danh hiệu tập thể tiên tiến

- Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2013.

- Bằng khen của Bộ trưởng xây dựng năm 2013.

- Bằng khen thủ tướng chính phủ năm 2014.

c. Chi bộ: Hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, nhiều đồng chí được khen thưởng.

5. Địa chỉ, số điện thoại, E-mail

+ Văn phòng khoa: D1.3, nhà D - Khu giảng đường 7 tầng - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 046. 265.2615     + E-mail: Khoalyluanchinhtri123@gmail.com 

Thông báo

Khoa lý luận chính trị

Trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1 - CTC1

Địa chỉ: Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại: (04)62652629 Fax: (04)35530553

Email: ctc1@ctc1.edu.vn

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 (ctc1.edu.vn) khi trích dẫn lại từ địa chỉ