Bộ môn trực thuộc

Bộ môn trực thuộc

Bộ môn trực thuộc

DANH SÁCH GV KHOA XÂY DỰNG
       
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
I. BỘ MÔN KẾT CẤU
1 ThS.KS. Trần Thị Kim Thúy  Trưởng bộ môn 
2 ThS. KS. Phan Thanh  Điệp  Phó trưởng bộ môn 
3 ThS. KS. Vũ Thị  Hiền  
4 ThS. KS. Nguyễn Xuân  Bách  
5 ThS. KS. Đỗ Phi  Long  
6 ThS. KS. Ngô Thị Phương  Thúy  
II. BỘ MÔN CƠ XÂY DỰNG
1 ThS. KS. Hoàng Phương Thuý  Trưởng bộ môn 
2 ThS. KS. Phạm Ngọc Huy  
3 ThS. KS. Phạm Ngọc  Thắng  
4 ThS. KS. Phạm Thị Vinh Lanh  
5 ThS. KS. Lê Thế Huy  
6 TS. KS. Nguyễn Gia  Ngọc Trưởng Khoa
III.  BỘ MÔN KIẾN TRÚC 
1 ThS. KTS. Tạ Bình  Trưởng bộ môn 
2 ThS. KTS. Lê Thị Hồng Linh  
3 ThS. KTS. Hoàng Việt  
4 ThS. KTS. Phạm Lan  Anh  
5 ThS. KTS. Nguyễn Như  Vân  
6 ThS. KTS. Nguyễn Thị Minh  
IV. BỘ MÔN TRẮC ĐỊA
1 ThS. KS. Nguyễn Thị Thảo Minh  Trưởng bộ môn 
2 ThS. KS. Nguyễn Duy Nhường  
3 ThS. KS. Dương Thị Oanh  
4 ThS. KS. Hoàng Văn Long  
5 ThS. KS. Đào Thị Thu  
V. BỘ MÔN THI CÔNG
1 TS. KS. Trần Đăng  Quế  Phó trưởng khoa
2 ThS. KS. Nguyễn Thị  Phó trưởng khoa- Trưởng tổ môn 
3 ThS. KS. Nguyễn Bích Ngọc  
4 ThS. KS. Nguyễn Văn Việt  
VI. BỘ MÔN THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ  
1 ThS. KTS. Nguyễn Thị Thu  Hằng  Phó trưởng bộ môn phụ trách
2 ThS. KTS. Nguyễn Hồng Minh  
3 ThS. KS. Trần Thị  Bình Phó trưởng bộ môn
4 ThS. KS. Trần Văn Giang  
5 ThS. KS. Đỗ Hoàng Tùng  
6 ThS. KS Đinh Công  
7 ThS. KS. Nguyễn Thanh Phó trưởng bộ môn
8 ThS. KS. Phạm Thùy  Linh  
9 ThS. KS. Nguyễn Văn  Thắng  
VII. THƯ KÝ
1 CN. Nguyễn Thị Bích Liên Thư ký khoa

Khoa xây dựng

Trường Cao Đẳng Xây Dựng số 1 - CTC1

Địa chỉ: Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại: (04)62652629 Fax: (04)35530553

Email: ctc1@ctc1.edu.vn

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 (ctc1.edu.vn) khi trích dẫn lại từ địa chỉ