Tuyển sinh
Đảng

Đảng

Đảng

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

11/01/2022
Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm 02-HDUBKTTW. Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2019

28/11/2019
1. Mẫu 01 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  2.Mẫu 02 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  3.PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN.doc  4.MẪU KÊ KHAI TS THEO TT08.2013.doc  5. BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN.doc  6. Mẫu 03 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  7. Mẫu 04 kiểm điểm...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Hồ sơ chuyển đảng chính thức

08/12/2017
HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Xem chi tiếtXem chi tiết