Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024

15/04/2024
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC.2023 - 2024.xls
Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

21/07/2023

TKB TUẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-20-8-2023)..xlsx TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-27-8-2023)..xlsx TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-8-03-9-2023)..xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

17/06/2022

  TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (22-28-8-2022).xlsx TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-9-2022).xlsx TKB TUẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-11-9-2022).xlsx TKB TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (12-18-9-2022).xlsx TKB TUẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 -...

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

10/01/2022

    TKB TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(31-1-06-02-2022).xlsx TKB TUẦN 26 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(07-13-02-2022).xlsx  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

09/08/2021

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

31/12/2020

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (18-24-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25-31-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (01-07-02-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (08-14-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (15-21-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22-28-02-21).xlsx THỜI...

Xem chi tiếtXem chi tiết