Tuyển sinh
Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử

09/05/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ * Thư viện điện tử của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thuộc bản quyền sở hữu của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, vì vậy người đọc, người tham khảo khi sử dụng tài liệu cần tuân thủ các Nội quy, Quy định sử dụng Thư viện của Nhà trường. * Thư viện điện tử của...

Xem chi tiếtXem chi tiết

1. Giáo trình/tài liệu tham khảo Trình độ Cao đẳng (360)

10/01/2023

1. Giáo trình/tài liệu tham khảo các môn chung: Xem tại đây 2. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng: Xem tại đây 3. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc: Xem tại đây 4. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành...

Xem chi tiếtXem chi tiết

2. Giáo trình/tài liệu tham khảo Trình độ Cao đẳng Liên thông (45)

09/01/2023

1. Giáo trình/tài liệu tham khảo Các môn chung: Xem tại đây 2. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng: Xem tại đây 3. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc: Xem tại đây 4. Giáo...

Xem chi tiếtXem chi tiết

3. Giáo trình/Tài liệu tham khảo Trình độ Trung cấp (253)

08/01/2023

1. Giáo trình/tài liệu tham khảo Các môn chung: Xem tại đây 2. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng: Xem tại đây 3. Giáo trình/tài liệu tham khảo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc: Xem tại đây 4. Giáo...

Xem chi tiếtXem chi tiết

4. Kho tài liệu tham khảo (~29.000)

04/01/2023
1. Tài liệu tham khảo trực tuyến lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng (954):  Bấm xem tại đây 2. Tài liệu tham khảo trực tuyến lĩnh vực Kinh tế (20.465): * Kế toán (18.345): Bấm xem tại đây * Thương mại điện tử (1995): Bấm xem tại đây * Nghiệp vụ bán hàng (125): Bấm xem tại đây 3. Tài...
Xem chi tiếtXem chi tiết