Tuyển sinh
Văn bản QPPL

Văn bản QPPL

Văn bản QPPL

Từ khóa
Ngày ban hành
 
Cơ quan ban hành
 
Tên văn bản / Số hiệu Mô tả Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Chính phủ
08/2019/TT-BXD Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư Thông Tư 08.2019 BXD 11/11/2019 Bộ Xây Dựng
Thông tư 04/2019/TT-BXD Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 16/08/2019 Bộ Xây Dựng
69/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018 30/01/2019 Bộ Xây Dựng
32/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 26/12/2018 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 06/12/2018 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 15/06/2018 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
31/2017/TT-BLĐTBXH TT 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 28/12/2017 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
28/2017/TT-BLĐTBXH TT 28/2017/TT-BLĐTBXH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 15/12/2017 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
22/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 10/08/2017 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội