Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN NĂM 2024

Sáng ngày 13/5/2024, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức khai mạc chương trình khảo sát Đánh giá ngoài cơ sở GDNN năm 2024 theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương trình có sự tham dự của Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam bao gồm: Ông Chu Bá Chín - Trưởng đoàn đánh giá ngoài; Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thư ký đoàn đánh giá ngoài; Ông Vũ Văn Mỡ - Thành viên; Ông Phùng Thanh Kiên - Thành viên; Ông Nguyễn Việt Hải - Thành viên.

Về phía Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 có: Thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Cô Đào Thị Thanh Yên - Hiệu trưởng Nhà trường; Thầy Nguyễn Thạc Nghĩa - Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng tự đánh giá Nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thư ký đoàn đánh giá ngoài lên công bố Quyết định thành lập đoàn Đoàn đánh giá ngoài cơ sở GDNN tại trường CĐXD số 1

Ông Chu Bá Chín - Trưởng đoàn đánh giá ngoài lên phát biểu khai mạc và thông báo chương trình làm việc của đoàn

Ban lãnh đạo Nhà trường tặng hoa Đoàn đánh giá ngoài

Thay mặt đoàn đánh giá ngoài, Ông Chu Bá Chín tin rằng với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của Đoàn đánh giá ngoài sẽ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, công tâm, minh bạch để đưa ra những kết quả thuyết phục nhất, qua đó cùng với Nhà trường xác định được các hoạt động cần cải thiện cũng như đưa ra các khuyến nghị hữu ích giúp Nhà trường tiếp tục có những bước đột phá, nâng cao chất lượng và phát huy hết những thế mạnh, qua đó khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu của Trường Cao đẳng  Xây dựng số 1 trong thời gian tới.

Cô Đào Thị Thanh Yên, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc đợt đánh giá ngoài, Cô Đào Thị Thanh Yên, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh:  Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 luôn xác định chất lượng là yếu tố tất yếu, then chốt thu hút sự quan tâm của người học, phụ huynh, các đơn vị sử dụng lao động. Năm 2024,  Lãnh đạo Nhà trường nhận thức được việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo là khâu quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong Nhà trường, vì vậy công tác tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện hàng năm, qua đó giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo; từ đó, điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

Chụp ảnh Lưu niệm đoàn đánh giá ngoài và tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Nhà trường tại Lễ khai mạc

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với các ủy viên hội đồng tự đánh giá của Trường

Theo kế hoạch, các đánh giá viên sẽ thực hiện việc kiểm tra minh chứng của báo cáo tự đánh giá, làm việc với lãnh đạo các khoa, phòng ban, Trung tâm trong toàn trường. Từ đó, phát hiện những tồn tại và đề xuất giải pháp giúp Nhà trường nghiên cứu cải tiến, xây dựng kế hoạch hành động để nâng cao hơn nữa chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội./.