Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Nhằm khằng định chất lượng, uy tín và thương hiệu của Nhà trường đối với người học, phụ huynh học sinh, đối tác khách hàng đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội trong giáo dục. Năm 2024, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã mời đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của các chuyên gia đánh giá cùng toàn thể các khoa, phòng ban, Trung tâm trong toàn trường. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã hoàn thành các đợt khảo sát, đánh giá, kiểm định và đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Xin nhiệt liệt chúc mừng thầy và trò trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giấy chứng nhận một lần nữa khẳng định cam kết, trách nhiệm, đồng hành của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 với Học sinh, sinh viên, học viên, đối tác của Nhà trường trên mọi lĩnh vực hoạt động. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo giữ vững và phát huy danh hiệu Anh Hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.