Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

KẾ HOẠCH KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

10/09/2020

KẾ HOẠCH HỌC KY I NĂM HỌC 2020 - 2021.xls  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

31/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020

30/12/2019

Thời khóa biểu học kì II năm học 2019 - 2020

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thời khóa biểu liên thông và học lại năm 2019 - 2020

14/11/2019

Thời khóa biểu liên thông và học lại năm 2019 - 2020

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 2019 - 2020 & Hệ trung cấp

12/08/2019

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 2019 - 2020 & Hệ trung cấp

Xem chi tiếtXem chi tiết

Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ I năm 2019 - 2020

07/08/2019

Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kì I năm 2019 - 2020

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thời khóa biểu học lại hè năm 2019

21/07/2019

Thời khóa biểu học lại hè năm 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Hệ cao đẳng 2017-2020 và khóa 2018-2021)

31/05/2019

Thời khóa biểu học kì I năm học 2019 - 2020 (Hệ cao đẳng 2017-2020 và khóa 2018-2021)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2018-2019

15/02/2019

Kế hoạch giảng dạy và học tập học kì II năm học 2018-2019

Xem chi tiếtXem chi tiết