Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

KẾ HOẠCH KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

10/09/2020

KẾ HOẠCH HỌC KY I NĂM HỌC 2020 - 2021.xls  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

31/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

14/01/2020

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Danh sách hệ cao đẳng đăng ký tín chỉ học kỳ I (2020-2021)

13/01/2020

Danh sách hệ cao đẳng đăng ký tín chỉ học kỳ I (2019-2020)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết học phần

13/01/2020

Điểm tổng kết học phần

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa công trình

13/01/2020

Chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa công trình

Xem chi tiếtXem chi tiết