Tuyển sinh
Giới thiệu Trường

Giới thiệu Trường

Giới thiệu Trường

       Khoa Quản l‎ý Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-CĐXD1 ngày 19 tháng 02 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập bộ môn Dự toán thuộc khoa Xây dựng và bộ môn Kinh tế thuộc khoa Kinh tế. Tháng 10 năm 2017 khoa tiếp nhận thêm bộ môn Cấp nước, bộ môn Thoát nước và bộ môn Trắc địa từ khoa Cấp thoát nước và Môi trường.

            Tháng 10/2018, khoa Quản lý Xây dựng được đổi tên thành khoa Quản lý Xây dựng và Đô thị theo Quyết định số 509/QĐ-CĐXD1 ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Với đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với công việc, có kỹ năng sư phạm tốt, tất cả giảng viên của Khoa đều có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành. 

       Trong quá trình đào tạo, Khoa luôn lấy mục tiêu “ Đào tạo để làm việc, l‎ý thuyết phải gắn với thực tiễn”. Vì vậy, ngay khi học tập ở trường, học sinh - sinh viên đã được đào tạo theo chương trình phù hợp và cập nhật thực tế, có sự đóng góp của các doanh nghiệp xây dựng. Học sinh - sinh viên được thực hành các phần lý thuyết đã được học liên quan tới công việc sau này với số liệu thực tế, nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc để Học sinh - sinh viên có thể tiếp cận một cách tốt nhất công việc sau khi tốt nghiệp.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Quản lý xây dựng và đô thị - Trường cao đẳng xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng

Điện thoại: 0981004524

Email: khoaquanlyxaydung@gmail.com