Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

Tin tức

Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 24,25/01 và 01/3/2022

01/03/2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hết sức biến phức tạp ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng, trong các ngày 24, 25/01 và ngày 01/3/2022, Khoa Xây dựng đã tổ chức các buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho Khóa CX20 – Vị trí việc làm 1, 2 (VTVL1,2) bằng hình thức trực tuyến...

Xem chi tiếtXem chi tiết

Hội thi giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Bộ xây dựng

11/08/2017

Hội thi giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Bộ xây dựng  Hội thi giáo viên giảng viên.docx

Xem chi tiếtXem chi tiết

Khoa xây dựng tham gia lớp học Cốt thép - hàn, Cốt pha - giàn giáo đầu tiên do nhà trường tổ chức

11/08/2017
Khoa xây dựng tham gia lớp học Cốt thép - hàn, Cốt pha - giàn giáo đầu tiên do nhà trường tổ chức.docx
Xem chi tiếtXem chi tiết

Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.

11/08/2017
Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả. Tham gia khóa học bồ dưỡng kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.docx
Xem chi tiếtXem chi tiết

Hướng dẫn trình bày thuyết minh đồ án tốt nghiệp

09/05/2017
Hướng dấn trình bày thuyết minh ĐATN.doc
Xem chi tiếtXem chi tiết