Tuyển sinh
Tin tức

Tin tức

Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ

   Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Bộ Xây Dựng đã tổ chức nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ " Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo cao đẳng nghề Xây dựng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo định hướng phân luồng giáo dục và nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh" do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện từ năm 2019 theo Quyết định số 463/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

   Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên hội đồng, phản biện đề tài đã có mặt tham gia hội đồng nghiệm thu.

                                                                       Toàn cảnh cuộc họp

                              ThS. Đào Thị Thanh Yên - Phó hiệu trưởng Nhà trường- chủ nhiệm dự án - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

ThS Đào Thị Thanh Yên cho chiết: dự án nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề xây dựng theo định hướng phân luồng giáo dục học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định nhu cầu học nghề của học sinh sau khi học xong trung học cơ sở; xác định những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề xây dựng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác phân luồng giáo dục; đề xuất chương trình đào tạo tổng quát trình độ cao đẳng nghề xây dựng theo mô hình 9+5; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề xây dựng theo định hướng phân luồng giáo dục.

Để thực hiện Dự án, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, sưu tầm tài liệu, kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới có thể áp dụng vào Việt Nam; tiến hành điều tra, nghiên cứu tại 11 cơ sở giáo dục, đào tạo nghề thuộc Bộ Xây dựng; 24 trường trung học cơ sở, 55 trung tâm giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn quốc, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học: thống kê và điều tra chọn mẫu; phân tích, tổng hợp; phỏng vấn trực tiếp, phương pháp chuyên gia. Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã đúc rút một số kết luận cơ bản và đề xuất được một số giải pháp cụ thể. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cần xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn từ nay đến năm 2030; điều chỉnh cơ cấu và quy mô giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phù hợp nhu cầu của thị trường lao động; tập trung đầu tư một số trường đạt chất lượng cao, tiếp cận trình độ đào tạo nghề của các nước trong khu vực và trên thế giới; ban hành các quy định về liên thông giữa các trình độ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp và liên thông với giáo dục đào tạo; ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ tài chính cho đào tạo nghề để tạo nên sự phân luồng giáo dục một cách chủ động...Bên cạnh đó, nhóm cũng đưa ra những đề xuất đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện dự án; hồ sơ nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ, theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có lượng thông tin đa dạng, phong phú, nêu lên được bức tranh tổng quan nhu cầu đào tạo nghề cao đẳng xây dựng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo định hướng phân luồng giáo dục với các phương pháp nghiên cứu hợp lý, đồng thời đề xuất được nhiều nội dung có tính khả thi cao dành cho các đối tượng khác nhau - từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hệ thống các trường trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên ở các địa phương. Các thành viên Hội đồng cũng góp một số ý kiến thiết thực để ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu hoàn thiện báo cáo hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.

Chương trình nghiệm thu dự án kết thúc thành công và Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu thông qua nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện.

http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/71173/nghiem-thu-du-an-su-nghiep-kinh-te-do-truong-cao-dang-xay-dung-so-1-thuc-hien.aspx