Tuyển sinh
Thông báo

Thông báo

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

07/03/2022

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 Quyết định công khai quyết toán NS năm 2020.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

13/01/2022
Thông báo kết quả thi vòng 1 và các nội dung liên quan đến kế hoạch thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 Kết quả thi vòng 1 và Kế hoạch thi vòng 2.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết