Tuyển sinh
Thông báo

Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - LẦN 2

26/12/2023

Tài liệu kèm theo (bấm để tải): 1. Quyết định 586/QĐ-CĐXD1 V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2023 Trường CĐXD số 1 2. QĐ số 306 ngày 2.7.2018 quy định chức năng NV các đơn vị thuộc Trường 3. QĐ số 389 ngày 28.8.2023 Ban...

Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1 VÀ KẾ HOẠCH THI VÒNG 2 - NĂM 2023

26/08/2023
Mẫu Khung kế hoạch bài dạy (2023): -> Tải tại đây
Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

15/08/2023
Quyết định v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường CĐXD số 1: -> Tải tại đây Quyết định số 305 ngày 02/7/2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường: -> Tải tại đây Quyết định số 306 ngày 02/7/2018 quy định chức...
Xem chi tiếtXem chi tiết