Tuyển sinh
Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

06/01/2022
Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông báo một số nội dung.pdf DS thí sinh TA.pdf DS thí sinh Tin học.pdf DS thí sinh KTC.pdf QĐ số 305 ngày 2.7.2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.pdf QĐ số 306 ngày 2.7.2018 quy định chức...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

05/01/2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 TB Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 1.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/12/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 TB tuyển dụng VC năm 2021.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

28/06/2021

THONG BAO TUYEN SINH 2021.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quyết định v.v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

02/02/2021
Quyết định v.v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020 QD v.v cong khai quyet toan thue 2019.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

Ngày hội việc làm trực tuyến cho sinh viên

08/01/2021
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8S8p3fB0SmrHVfzlgOH6NcivxkqZr_WkcDgGXuRy5PlelgA/viewform
Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo về việc thanh lý tài sản

19/10/2020
Thông báo về việc thanh lý tài sản TB 345.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

19/12/2019

Thông báo học hè 2018 - 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

Giải thưởng INSEE PRIZE 2020

28/11/2019

Mẫu đăng ký đề tài 

Xem chi tiếtXem chi tiết