Tuyển sinh
Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá HSSV năm học 2018-2019, chào mừng kỷ niệm 70 năm đào tạo 60 năm thành lập Trường Cao đẳng xây dựng số 1.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm đào tạo 60 năm thành lập Trường Cao đẳng xây dựng số 1, chào mừng kỷ niệm ngày “Nhà giáo Việt Nam – 20/11”. Thực hiện kế hoạch công tác năm học, Đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam HS-SV năm học 2018 - 2019.

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-1

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-2

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-3

/thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-4

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-5

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-6

thong-bao-to-chuc-giai-bong-da-7