Tuyển sinh
Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Kế hoạch và đơn đăng ký tham dự Hội trại

Đơn đăng ký hội trại.doc (tải về)

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐXD SỐ 1

--------***--------

Số:  03-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 2  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

và chào mừng Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của BCH Đoàn trường và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Xây dựng số 1,  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại, cụ thể như sau:

 1. I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
 2. 1. Mục đích.

 - Tổ chức Hội trại năm 2017 là hoạt động quy mô, tiêu biểu của tuổi trẻ nhà trường hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 với mục đích phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo” của tuổi trẻ hành động vì sự phát triển của nhà trường thông qua hội trại truyền thống.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống 86 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

    - Tạo cầu nối giao lưu giữa các Chi Đoàn và môi trường rèn luyện, học tập cho các bạn đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn – Hội đoàn kết, vững mạnh.

    - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên, thanh niên cũng như trang bị các kỷ năng công tác Đoàn cho các đoàn viên trong nhà trường.

    - Tạo sự quan tâm, chăm lo của BGH nhà trường trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

 1. 2. Yêu cầu.

    - Tất cả các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường tham gia và hưởng ứng tích cực để Hội trại thành công tốt đẹp;

    - Yêu cầu các Chi đoàn thành lập Ban tổ chức trại, phân công công tác, triển khai thực hiện một cách khoa học, an toàn, kỷ luật, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

 1. II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

    - Thời gian dự kiến: từ 6h30 ngày 25/3/2017 đến 22h00 ngày 25/3/2017.

    - Địa điểm: Sân Ký túc xá nhà trường.

Đối tượng tham gia cắm trại: Cắm trại theo Chi Đoàn hoặc theo đơn vị lớp. Khuyến khích hình thức cắm trại theo Liên Chi đoàn (Liên lớp), ghép 2-3 lớp cùng cắm chung một trại.

 1. III. CHỦ ĐỀ HỘI TRẠI:

Tuổi trẻ Xây dựng     “XÂY MƠ ƯỚC – DỰNG TƯƠNG LAI ”

 

 1. IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. 1. Ban Thường vụ Đoàn trường:

    - Thành lập BTC Hội trại, xây dựng kế hoạch và báo cáo Đảng ủy, BGH nhà trường.

    - Hướng dẫn chi tiết chương trình, nội dung và tổ chức, điều hành các hoạt động trại.

    - Tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến Hội trại.

 1. 2. Đối với các đơn vị tham gia Hội trại:

    - Xây dựng kế hoạch tham gia Hội trại và triển khai tại đơn vị trong việc tổ chức thực hiện.

    - Chọn cử trại sinh, tổ chức tập luyện các nội dung hoạt động của Hội trại đạt kết quả tốt nhất.

 1. V. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
 1. 1. Kế hoạch chuẩn bị.

    - Ngày 23/2/2017: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường;

    - Ngày 24/2 - 9/3/2017: Triển khai kế hoạch về các Chi Đoàn, LCĐ và nhận đăng ký

    - Ngày 13/3/2017: Họp Ban Tổ chức Hội trại lần 1với đại diện các Chi đoàn, Liên chi đoàn tham gia;

    - Ngày 25/3/2017: Ban Tổ chức, Các chi đoàn, liên chi đoàn tổ chức dựng trại;

    - Ngày 26/3/2017:    Dọn dẹp vệ sinh trao trả lại mặt bằng sạch cho Ban tổ chức

                                             Ban Tổ chức họp rút kinh nghiệm.

 1. 2. Kế hoạch tổ chức hoạt động.

STT

Thời gian

Nội dung công việc

GHI CHÚ

1

Từ 7h00 –   11h00

Dựng trại

 

2

Từ 10h00 –  11h00

Chấm trại lần 1.

Trang trí trại.

 

3

Từ 11h00 – 14h00

Ăn trưa.

Sinh hoạt tập thể tại trại.

 

4

Từ 14h – 17h00

Tổ chức trò chơi dân gian

(dự kiến)

Đua xe đạp chậm

Kéo co.

Nhảy bao bố

5

Từ 17h – 18h00

Chấm trại lần 2

 

6

Từ 17h – 19h00

Ăn tối.

Sinh hoạt tập thể tại trại.

Sinh hoạt tại trại

Các trại không được mở âm thanh, ánh sáng công suất lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung; không được tổ chức uống rượu bia say xỉn, gây mất trật tự.

7

Từ 19h00 – 22h00

Tổ chức văn nghệ.

Trao giải các trò chơi dân gian

Đốt lửa trại.

Bế mạc.

Các trại không được mở âm thanh, ánh sáng công suất lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung; không được tổ chức uống rượu bia say xỉn, gây mất trật tự.

8

Từ 22h00 (25/3/2017)

 – 06h00 (26/3/2017)

Nghỉ ngơi tại trại

 Chỉ những trại sinh đã đăng ký mới được ở lại.

Các trại không được mở âm thanh, ánh sáng công suất lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung; không được tổ chức uống rượu bia say xỉn, gây mất trật tự.

9

Từ 07h00 – 10h00 (26/3/2017)

Hạ trại, vệ sinh bàn giao lại mặt bằng sạch cho Ban tổ chức

 

 

 1. VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

    - Thời gian nhận đăng ký: trước 16h00’ ngày 09/3/2017.

    - Địa điểm nhận đăng ký: File mềm gửi vào email ctc1.doanthanhnien@gmail.com. Bản cứng gửi về văn phòng Đoàn trường hoặc Thầy Dương Văn Thái  số điện thoại liên hệ 0919.619.663.

    - Thông báo và mẫu đăng ký được đăng trên website: http://doanthanhnien.ctc1.edu.vn/

    - Lưu ý:

    + Sau 22h00’ ngày 25/3/2017 mỗi trại chỉ tối đa 05 HSSV được ở lại trại nghỉ và phải được đăng ký trước với Ban tổ chức theo mẫu kèm theo.

    + Kinh phí dựng trại do các chi đoàn và liên chi đoàn tham gia tự túc.

    + Mỗi trại tham gia sẽ phải đặt cược cho Ban tổ chức số tiền:

        /. 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền vệ sinh hội trại, sau 10h00 ngày 26/3/2017 nếu các trại bàn giao mặt bằng sạch cho Ban tổ chức sẽ được hoàn trả lại.

        /. 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) và tiền cam kết không gây gổ đánh nhau và không sử dụng chất kích thích, rượu bia, chất cấm... trong hội trại. Không vi phạm sẽ được hoàn trả lại.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng số 1 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019. Trên cơ sở thực tế, các Liên chi đoàn, chi đoàn chỉ đạo tổ chức triển khai khẩn trương, có hiệu quả cao nhất. Với mục đích chung là tạo ra môi trường hoạt động và các sân chơi cho đoàn viên - thanh niên, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của nhà trường.                    BAN GIÁM HIỆU                 

 

 

 

 

                             TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

   

Nơi nhận:

   - Đảng uỷ, BGH (để b/cáo)

   - Các Khoa, TT, CVHT  (Ph/hợp)

   - Các Chi đoàn, liên chi Đoàn (Th/hiện)

   - Lưu Vp