Tuyển sinh
Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên

Thông báo học bổng sinh viên nghèo vượt khó

(download) MẪU ĐƠN.DOC


               

                   THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐXD SỐ 1

------***------

Số: 04-TB/ĐTN

 

 

 

 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc xét học bổng sinh viên nghèo, vượt khó năm học 2016 – 2017

 

 

Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần vượt khó trong học tập cho Học sinh - Sinh viên trong nhà Trường. Được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong và sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường CĐXD số 1, BCH Đoàn trường thông báo cho Học sinh - Sinh viên về việc xét học bổng  Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích trong học tập, cụ thể như sau:

1.      Đối tượng - Tiêu chuẩn:

-HSSV có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình hộ nghèo, dân tộc thiểu số.

-Kết quả học tập học kỳ gần nhất đạt loại khá trở lên.

-Điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên

-Ưu tiên:

+HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc gia đình chính sách, mồ côi cha, mẹ hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam

+Có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên được CVHT và tập thể lớp công nhận.

+Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2015 – 2016.

2.      Số lượng và giá trị học bổng.

-Số lượng: 05 suất, trong đó:

+Sinh viên năm thứ nhất        : 02 suất

+Sinh viên năm thứ hai          : 02 suất

+Sinh viên năm thứ ba           : 01 suất

-Giá trị học bổng: 1.000.000 đồng/suất (một triệu đồng/suất)

3.      Hồ sơ xin học bổng gồm:

-Đơn xin học bổng theo mẫu tại http://doanthanhnien.ctc1.edu.vn/

-Bảng điểm kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ I, năm học 2016 – 2017.

-Bản sao thẻ học sinh, sinh viên (không cần công chứng).

4.      Thời gian  - Địa điểm nộp hồ sơ:

-Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00’ ngày 03/3/2017.

-Thời gian dự kiến thông báo kết quả: ngày 08/3/2017

tại địa chỉ website: http://doanthanhnien.ctc1.edu.vn/

-Thời gian dự kiến trao: ngày 09/3/2017.

-Địa điểm nhận hồ sơ: File mềm gửi vào email ctc1.doanthanhnien@gmail.com. Bản cứng gửi về văn phòng Đoàn trường hoặc Thầy Nguyễn Anh Thanh số điện thoại liên hệ 0986.784.395.

 

 

Nơi nhận:

   - Đảng uỷ, BGH (để b/cáo)

   - Các Khoa, TT, CVHT  (Ph/hợp)

   - Các Chi đoàn, liên chi Đoàn (Th/hiện)

   - Lưu Vp

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG