Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

06/09/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/2/09.22.2022 T4 08h00 DS THI NÊN MONG HLCĐ TL L1.xls /Upload/2/11.03.2022 T5 08h30 DS THI CHĐ&NM HLCĐ TL L1 .xls /Upload/2/11.25.2022 T6 13h30 DS THI CHCT HLCĐ TL L1.xls /Upload/2/12.15.2022 T5 08h30 DS THI TRĂC ĐỊA HLCĐ TN L1.xls /Upload/2/01.06.2023 T6...

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

17/06/2022

  TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (22-28-8-2022).xlsx TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-9-2022).xlsx TKB TUẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-11-9-2022).xlsx TKB TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (12-18-9-2022).xlsx TKB TUẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 -...

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

03/06/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/04.05.2022 T3 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 73X1 TN L1.xls Điểm thi lần 2

Xem chi tiếtXem chi tiết