Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024

15/04/2024
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC.2023 - 2024.xls
Xem chi tiếtXem chi tiết

Danh sách học sinh sinh viên cấp bằng tốt nghiệp năm 2024

11/03/2024

Danh sách học sinh sinh viên cấp bằng tốt nghiệp

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2021 - 2024 (CX22.1 - CX22.3)

08/01/2024
Xem chi tiết tại đây: Tải về
Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

12/10/2023

Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Điểm thi lần 3

Xem chi tiếtXem chi tiết