Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

KẾ HOẠCH KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

10/09/2020

KẾ HOẠCH HỌC KY I NĂM HỌC 2020 - 2021.xls  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

31/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

16/01/2020

Xem chi tiết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tại đây: Bấm để xem

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

14/01/2020

Thông báo mở lớp học lại kỳ II đợt 2 (2016 - 2017)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Danh sách hệ cao đẳng đăng ký tín chỉ học kỳ II (2023-2024)

13/01/2020

Danh sách hệ cao đẳng đăng ký tín chỉ học kỳ I (2023 - 2024 )

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh 2017 với hệ cao đẳng chính quy

13/01/2020

Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh 2017 với hệ cao đẳng chính quy

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quy định đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2022)

13/01/2020

Quy định đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2022)

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

09/01/2020

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

09/01/2020

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Xem chi tiếtXem chi tiết