Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CX20.1 - CX20.5)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CX20.1 - CX20.5)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Đội ngũ nhà giáo

01/02/2021

Đội ngũ nhà giáo

Xem chi tiếtXem chi tiết

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

01/02/2021

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

31/12/2020

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (18-24-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25-31-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (01-07-02-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (08-14-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (15-21-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22-28-02-21).xlsx THỜI...

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thẻ từ - Bộ dụng cụ giảng dạy trực quan, sinh động

11/11/2020

Bài báo THẺ TỪ - BỘ DỤNG CỤ GIẢNG DẠY TRỰC QUAN, SINH ĐỘNG   Vũ Linh Huyền Trang Khoa Quản lý xây dựng và đô thị Trường Cao đẳng Xây dựng số 1-CTC1 I. Đặt vấn đề Hiện nay, trong các trường cao đẳng, đại học nói chung, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực,...

Xem chi tiếtXem chi tiết