Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024

15/04/2024
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM HỌC.2023 - 2024.xls
Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

12/10/2023

Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Điểm thi lần 3

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2023 - 2026 (CX24.1, CK12.1)

10/08/2023

Xem chi tiết tại đây: Tải về

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

21/07/2023

TKB TUẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-20-8-2023)..xlsx TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-27-8-2023)..xlsx TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-8-03-9-2023)..xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết